Thiết kế web Mạng xã hội

Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ bị xử lý thế nào?

Thảo luận trong 'Kỹ năng nghề nghiệp'

 1. trungnb123

  trungnb123 User V.I.P 1

  Câu hỏi gửi đến công ty dịch vụ kế toán trọn gói như sau:
  Công ty chúng tôi có hàng được nhập khẩu thông qua đơn vị trung gian chuyên đưa từ nước ngoài về Việt Nam. Hàng đưa về không có hoá đơn chứng từ nếu quản lý thị trường kiểm tra thì có bị tịch thu hay không? Nếu đó là hình thức kinh doanh vi phạm pháp luật thì phải làm sao để tiếp tục kinh doanh?
  Công ty dịch vụ kế toán trọn gói xin được trả lời như sau:

  Chị buôn bán hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài về mà không có hồ sơ, chứng từ hợp pháp thì hàng hóa này bị coi là hàng hóa nhập lậu theo Khoản 7 Điều 3Nghị định 185/2013/NĐ-CP, theo đó, ''Hàng hóa nhập lậu” gồm:
  "....d) Hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật hoặc có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chứng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn; ...."
  Vì vậy, chị có thể bị xử lý hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo Điều 17 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, cụ thể là:
  ''1. Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, mức phạt tiền như sau:
  a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị dưới 1.000.000 đồng;
  b) Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;
  c) Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;
  d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
  đ) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
  e) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
  g) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
  h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;
  i) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
  k) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
  2. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 Điều này đối với một trong các trường hợp sau đây:
  a) Người vi phạm trực tiếp nhập lậu hàng hóa có giá trị dưới 100.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  b) Hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu".
  Như vậy: Để việc kinh doanh hợp pháp thì khi chị nhập khẩu các túi xách này phải có các hóa đơn, chứng từ hợp pháp và làm các thủ tục kê khai hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.

Chia sẻ trang này