Thiết kế web Mạng xã hội

CÁCH NÓI GIỜ TRONG TIẾNG ĐỨc

Thảo luận trong 'Giáo dục con cái'

 1. duylp8686

  duylp8686 User V.I.P

  Cách nói giờ trong tiếng Đức
  [​IMG]
  Để hỏi giờ các bạn sử dụng 1 trong 2 câu hỏi sau:
  Wie spät ist es?
  Wieviel Uhr ist es?
  >>http://trungtmhoctingcphngnameducation.zohosites.com/
  Để trả lời, các bạn sử dụng cấu trúc:
  Es ist + (GIỜ)

  Có 8 quy tắc sau đây bạn cần nhớ khi muốn nói về giờ trong tiếng Đức:
  Es ist ... Uhr. = Bây giờ là .. giờ.
  Khi muốn diễn đạt giờ hơn (tức số phút <30), ta dùng "SỐ PHÚT + NACH + GIỜ", ví dụ: Es ist zehn nach acht. = Bây giờ là 8 giờ 10.
  Khi muốn diễn đạt giờ rưỡi (tức số phút = 30), ta dùng "HALB + GIỜ KẾ TIẾP", ví dụ: Es ist halb neun (8h30). Es ist halb zehn (9h30).
  Khi muốn diễn đạt giờ kém (tức số phút >30), ta dùng "SỐ PHÚT + VOR + GIỜ KẾ TIẾP", ví dụ: Es ist zwanzig vor neun. = Bây giờ là 9 giờ kém 20.
  Khi số phút = 15, ta cũng có thể sử dụng cấu trúc "VIERTEL NACH + GIỜ" để diễn đạt, ví dụ: Es ist viertel nach acht. = Bây giờ là 8 giờ 15.
  Khi số phút = 45, ta cũng có thể sử dụng cấu trúc "VIERTEL VOR + GIỜ KẾ TIẾP" để diễn đạt, ví dụ: Es ist viertel vor neun. = Bây giờ là 9 giờ kém 15.
  Giờ Đức cũng sử dụng định dạng giờ 24, vì vậy nếu muốn nói về giờ buổi tối, các bạn có thể nói: Es ist zwanzig Uhr. = Bây giờ là 20 giờ (tức 8 giờ tối)
  Cách đơn giản nhất, các bạn có thể nói số phút liền ngay sau số giờ, ví dụ: Es ist acht funfundvierzig. = Bây giờ là 8 giờ 45 phút.

  Chúc các bạn học tốt!
  Nguồn:bettergerman.com

Chia sẻ trang này